ಉಪಾಹಾರಗೃಹ

ಕೆಳಗಿನವು ನಮ್ಮ ಮೀನಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ:

ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್

ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ - ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್
ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್ ಎದುರು,
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.
ದೂರವಾಣಿ: (080) 22355129.

ಇಂದಿನಾನಗರ

ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಇಂದಿನಾನಗರ
ದೂರವಾಣಿ: 08251-234312

ತುಮಕೂರು

ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ
ಕುವೆಂಪು ನಗರ
ತುಮಕೂರು.
ದೂರವಾಣಿ: 0816-22325

ಕೋಲಾರ

ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ”
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಎದುರುಗಡೆ. ಕೋಲಾರ
ದೂರವಾಣಿ:08152-220200

ದಾವಣಗೆರೆ

ಲಕ್ಕೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಡೋರ್ ನಂ.1793/44 ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ,
ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ದೂರವಾಣಿ: 0819-2220336

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ
ನಗರ ಸಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ,
ಐ.ಯು.ಡಿ.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ದೂರವಾಣಿ :-08194-234799