ಆಡಳಿತ

ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 14 ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 9 ಜನ ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 5 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

  • ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ – ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ).
  • ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಲ್. ದೊಡ್ಡಮನಿ - ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
  • ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು).
  • ಶ್ರೀಮತಿ.ಆರ್.ಲೀಲಾವತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸರಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ)
  • ಶ್ರೀಮತಿ.ಪದ್ಮಾವತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸರಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ)
  • ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಕೆ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ - ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಇಲಾಖೆ)