ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸೀಸ್ / ಏಜೆನ್ಸಿ

ಔಟ್ಲೆಟ್ / ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ: ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೀನು ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ / ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದೆ.

  1. ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ – ಕೋಲಾರ
  2. ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ – ದಾವಣಗೆರೆ
  3. ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ – ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
  4. ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ – ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪುರ,ಮೈಸೂರು
  5. ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ – ಇಂದಿನಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
  6. ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ – ಯಳಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
  7. ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ – ಸುಳ್ಯ
  8. ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ – ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ